sk  en  de
Anjelske kridlaCAG


    Spoločnosť Mentor Konzult je poradenskou a konzultačnou spoločnosťou čerpajúcou z dlhoročných skúseností a kontaktov jej zakladateľa, a to tak v oblasti verejnej , ako i súkromnej, najmä vo finančnom sektore, oblasti ochrany osobných údajov a AML.
Svoje služby poskytuje v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

    Mentor Konzult pôsobí aj ako zodpovedná osoba v rámci GDPR pre viaceré renomované spoločnosti.

    Mentor Konzult spolupracuje s tímom špičkových odborníkov na rôzne oblasti práva, vrátane súvisiacich činností,
ako je napríklad poskytovanie účtovných a daňových služieb. Spoločnosť Mentor Konzult poskytuje svoje služby napr.
Asociácii obchodníkov s cennými papiermi a Burze cenných papierov v Bratislave.

    Mentor Konzult je riadnym členom a jej zakladateľ poradcom medzinárodného zoskupenia advokátskych kancelárií, poradenských a audítorských spoločností, daňových poradcov a znalcov - Cambell´s Advisory Group.

    Spoločnosť je poistená v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú jej činnosťou, a to až do výšky 100.000 EUR.